Business Intelligence

Data - de basis van succes

Welke keuzes u maakt heeft grote invloed op het succes van uw organisatie. Deze keuzes maakt u op basis van de informatie die u heeft. 

Basis op orde

Het is dus van groot belang om te zorgen dat uw data op orde is. Vanuit die basis kunt u de data gaan voorbereiden op zinvolle analyse. Wij helpen de data te ontsluiten uit de databronnen die aanwezig zijn in uw bedrijf. Ook externe data kunnen we toevoegen. Deze data brengen we samen in een datawarehouse. Het gaat verder dan alleen het opslaan van data. Ook sourcing en data pipelines komen eraan te pas. Wanneer nodig komt er nog een vertaalslag over de binnengetrokken data. Deze herstructurering maakt het mogelijk dat data uniform te benaderen is. Hierbij houden we uiteraard rekening met de toegankelijkheid en beveiliging van uw data.

Business Intelligence - Dashboarding

Wij hebben de kennis in huis om uw datavraag te beantwoorden. De kracht van data komt pas tot zijn recht als iedereen in de organisatie er mee kan werken. De informatie uit het datawarehouse wordt in Power BI dashboards overzichtelijk en doeltreffend weergegeven. We bouwen de dashboards zo, dat ze een verhaal vertellen. De visuele weergave van informatie is zo opgezet dat deze overzichtelijk is en doeltreffend. Details kunnen worden ontdekt door in te zoomen op de informatielagen die hieronder liggen. Iedereen kan dus zo de voor hem of haar relevante informatie op het relevante detailniveau bekijken.

Data - de basis van succes

Welke keuzes u maakt heeft grote invloed op het succes van uw organisatie. Deze keuzes maakt u op basis van de informatie die u heeft. 

Basis op orde

Het is dus van groot belang om te zorgen dat uw data op orde is. Vanuit die basis kunt u de data gaan voorbereiden op zinvolle analyse. Wij helpen de data te ontsluiten uit de databronnen die aanwezig zijn in uw bedrijf. Ook externe data kunnen we toevoegen. Deze data brengen we samen in een datawarehouse. Het gaat verder dan alleen het opslaan van data. Ook sourcing en data pipelines komen eraan te pas. Wanneer nodig komt er nog een vertaalslag over de binnengetrokken data. Deze herstructurering maakt het mogelijk dat data uniform te benaderen is. Hierbij houden we uiteraard rekening met de toegankelijkheid en beveiliging van uw data.

Business Intelligence - Dashboarding

Wij hebben de kennis in huis om uw datavraag te beantwoorden. De kracht van data komt pas tot zijn recht als iedereen in de organisatie er mee kan werken. De informatie uit het datawarehouse wordt in Power BI dashboards overzichtelijk en doeltreffend weergegeven. We bouwen de dashboards zo, dat ze een verhaal vertellen. De visuele weergave van informatie is zo opgezet dat deze overzichtelijk is en doeltreffend. Details kunnen worden ontdekt door in te zoomen op de informatielagen die hieronder liggen. Iedereen kan dus zo de voor hem of haar relevante informatie op het relevante detailniveau bekijken.

Wij helpen uw organisatie graag verder

Translate »