Business Intelligence

Welke keuzes je maakt heeft grote invloed op het succes van de organisatie. Deze keuzes maak je op basis van de informatie die je hebt. 

Data - de basis van succes

Het is dus van groot belang om te zorgen dat de data op orde is. Vanuit die basis kun je de data gaan voorbereiden op zinvolle analyse. Wij helpen de data te ontsluiten uit de databronnen die aanwezig zijn in het bedrijf. Ook externe data kunnen we toevoegen. Deze data brengen we samen in een datawarehouse. Dat gaat verder dan alleen het opslaan van data. Ook sourcing en data pipelines komen eraan te pas. Wanneer nodig komt er nog een vertaalslag over de binnengetrokken data. Deze herstructurering maakt het mogelijk dat data uniform te benaderen is. Hierbij houden we uiteraard rekening met de toegankelijkheid en beveiliging van de data.

Wij werken o.a. met:

Business Intelligence - Dashboarding

Wij hebben de kennis in huis om jouw datavraag te beantwoorden. De kracht van data komt pas tot zijn recht als iedereen in de organisatie er mee kan werken. De informatie uit het datawarehouse wordt in Power BI dashboards overzichtelijk en doeltreffend weergegeven. We bouwen de dashboards zo, dat ze een verhaal vertellen. De visuele weergave van informatie is zo opgezet dat deze overzichtelijk is en doeltreffend. Details kunnen worden ontdekt door in te zoomen op de informatielagen die hieronder liggen. Iedereen kan dus zo de voor hem of haar relevante informatie op het relevante detailniveau bekijken.

Wij helpen jouw organisatie graag verder