excel export power bi

Data Exporteren Van Excel Naar Power BI Met Behoud Opmaak

Het exporteren van data naar Excel, vanuit Power BI, is al langere tijd mogelijk. Je moest daarbij wel genoegen nemen met het feit dat de opmaak van je (draai)tabel verloren ging. Dit ìs onlangs verbeterd doordat er een nieuwe export-functie is verschenen waarbij de layout van de data behouden blijft.

Met deze export-optie wordt de data niet langer onder elkaar geplaatst (hoewel deze optie ook nog steeds bestaat), maar wordt dezelfde structuur van rijen, kolommen en (sub)totalen overgenomen in de export naar Excel. Belangrijk om te melden is dat het enkel gaat om de layout en niet om andere opmaakopties zoals tekstkleuren, iconen, etc.

Hoe exporteer je data vanuit Excel naar Power BI met behoud van opmaak?

Je ziet deze nieuwe optie vanzelf staan wanneer je vanuit de Power BI Service een (draai)tabel naar Excel exporteert onder het kopje “Data with current layout”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Translate »