Power-BI

PowerBI update september 2023

Het Power BI team van Microsoft heeft voor de maand september weer een aantal interessante updates doorgevoerd. In deze blog lichten we onze favotiete nieuwe functies toe.

Row-Level Security testen in Power BI Service

Met behulp van Row-Level Security (RLS) is het mogelijk om de toegang tot een rapportage te beperken voor bepaalde gebruikers. Dit is bijvoorbeeld handig als een leiddinggevende alleen de gegevens van zijn of haar eigen team mag zien en niet van de rest van de organisatie. Deze maand zijn er verschillende verbeteringen zijn doorgevoerd om nog gemakkelijker RLS te testen in de Power BI Service.

Het is nu mogelijk om als er meerdere rapporten op één dataset zijn gebouwd eenvoudig RLS te testen voor al deze rapporten in de service. Dit kan door naar de security settings te gaan van de dataset, klik op de drie puntjes naast de rol en klik vervolgens op test as role.

Vervolgens kom je in de testomgeving van RLS. Door op het pijltje naar beneden te klikken, bij viewing, worden alle rapporten weergegeven. Op deze manier is het mogelijk om tijdens het testen te wisselen tussen rapporten die gebouwd zijn op dezelfde dataset.

 

Daarnaast is het mogelijk om op individueel niveau te zien wat de effecten zijn van RLS. Door op het pijltje naar beneden te klikken, bij now viewing as, is het mogelijk om de verschillende rollen (select role) te testen en op individeel niveau (select person) RLS te testen. Vervolgens kan een emailadres of gebruikersnaam in getypt worden om voor een specifieke gebruiker de RLS te testen.

MINX en MAXX functie wijziging

Deze functies geven de laagste waarde bij MINX en de hoogste waarde bij MAXX weer na het berekenen van een measure.

Sinds deze maand is er een optionele derde parameter, <variant>, toegevoegd aan de DAX-functies MINX en MAXX. Voorheen negeerde deze functies alle tekst en Boolean waarden, echter is er nu een nieuwe optionele variant parameter en als deze ingesteld wordt op TRUE houden de functies rekening met tekst waarden. De nieuwe syntax ziet er als volgt uit:

 

Een voorbeeld hieronder om de parameter <variant> nader toe te lichten. Onderstaande measure bevat verschillende datatypen met als uitkomst een waarde voor ieder datatype.

 

De functies MAXX en MINX zonder parameter of als deze op FALSE staat negeren de waarden die tekst of Boolean datatype bevatten.

 

MINX en MAXX met de parameter TRUE nemen wel de tekst waarde mee, maar negeren nog steeds de Boolean waarde.

De standaard instelling van de optionele variant parameter binnen de MINX en MAXX functies is FALSE, wat maakt dat binnen bestaande DAX-measures de nieuwe wijziging geen invloed heeft. Wel is het mogelijk om de bestaande DAX-measures te wijzigen en TRUE als derde parameter op te nemen zodat ook eventuele tekstwaarden naar voren komen.

Modelleren in de Power Bi Service (update)

Sinds April is het wijzigen van het datamodel mogelijk in de Power BI Service als preview. Het is nu zo dat wijzigingen in de layouts behouden blijven tussen de Desktop en Service. Wijzigingen in het datamodel binnen Power BI Desktop worden meegenomen bij het uploaden van een .PBIX-bestand naar de Service. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in de Power BI Service die verwerkt worden bij het downloaden van het .PBIX-bestand.

Paginated report en Git integration

Een aantal maanden geleden is aangekondigd dat Git integration mogelijk is voor Power BI Datasets en Power BI rapporten. Het is wel van belang dat de beheerder van de organisatie Fabric activeert om hiermee aan de slag te kunnen gaan. Mensen die aanwezig waren bij de laatste ProAnalytics kennismiddag begin September hebben aan de hand van een live demo gezien dat het mogelijk is om met behulp van Git integration versiebeheer toe te passen op Power BI datasets en Power BI rapporten.

Naast deze twee items worden paginated reports nu ook ondersteund met Git integration, wat maakt dat versiebeheer van paginated reports mogelijk is. Dit kan door de werkruimte te verbinden met Azure DevOps, een GIT repository aan te maken en in de GIT repository versiebeheer toe te passen. Daarna kunnen .RDL-bestanden rechtstreeks vanuit GIT geopend worden in Power BI Report Builder, gewijzigd worden en naar GIT gepushed worden.

Daarnaast zijn er twee nieuwe functionaliteiten bij gekomen binnen de GIT integration om de connectie van een branche te wijzigen.

  1. De functionaliteit ‘checkout branch’ geeft je de mogelijkheid om gemakkelijk een nieuwe branch aan te maken gebasseerd op de huidige status van je werkruimte. Deze functionaliteit kan je vinden door op ‘Source control’ te klikken en vervolgens het pijltje naar beneden bij je branche. Met deze functie kan je een nieuwe branch aanmaken die wordt verbonden met de bestaande werkruimte, ook al heb je niet doorgevoerde wijzigingen. Dit is voornamelijk handig als je met meerdere collega’s aan één project werkt. Daarnaast als er conflicten zijn waardoor je de branch niet kan mergen je de wijzigingen kan je vastleggen in een backup branch en vervolgens in Git repository de merge conflicten kan beheren.
  2. Met de functionaliteit ‘Switch branch’ kunnen werkruimte beheerder gemakkelijk de connectie van een branch wijzigen zonder de verbinding te verbreken en opnieuw te verbinden. Deze functionaliteit kan gewijzigd worden binnen de werkruimte instellingen. Selecteer Git integration, vervolgens kan je bij branch de branch wijzigen en selecteer daarna ‘Switch and override’.

Dit zijn slechts enkele van de nieuwe functies die Power BI heeft aangekondigd in September 2023. Voor meer informatie en details is het mogelijk om de officiële aankondiging te lezen op de Power BI website.

Bron: Power BI September 2023 Feature Summary | Microsoft Power BI Blog | Microsoft Power BI

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Translate »