Tag: openbaar delen

Op deze pagina vind je artikelen die gaan over het openbaar delen van data. Door gebruik te maken van impliciet measures denk je dat je jouw data privé houdt. Wanneer een gebruiker hier op de rechter muis knop drukt en aangeeft om de date als show data points as table krijgt hij/zij alle informatie te zien die diegene niet hoort te zien. Hier lees je alles over het voorkomen hiervan.

Translate »