Microsoft-Power-BI

Errorbar functionaliteit in Power BI

Enkele maanden geleden is in Power BI de functionaliteit voor de errorbar geïntroduceerd. Deze nieuwe functionaliteit biedt zoveel opties en mogelijkheden dat we hebben besloten om hier een blogserie van 8 delen van te maken. In dit eerste deel van deze blogserie bespreken we de algemene opties en inzet van de errorbar. In de 7 delen die hierna komen bekijken we welke creatieve opties er nog meer beschikbaar zijn om je visualisaties verder te verbeteren. 

De functionaliteit van de errorbar is bedoeld om een bepaalde onzekerheid in de data in beeld te brengen. Denk hierbij aan een bepaalde foutmarge die in de data kan zitten of een minimale en maximale waarde binnen de data. Deze onzekerheid kan op diverse grafiektypes ingezet worden, zoals de verticale en horizontale staafgrafiek en de lijngrafiek. Niet al deze grafieken bieden precies dezelfde opties, maar werken inhoudelijk wel hetzelfde. 

In onderstaand voorbeeld wordt uitgegaan van een lijngrafiek waarin de omzet per maand wordt berekend: 

Wanneer we weten dat de omzet een bepaalde onzekerheid bevat, bijvoorbeeld omdat de retouren hierin niet zijn meegenomen, kan dit worden gevisualiseerd met de errorbars. Hiervoor wordt onder “Analytics” (1) bij “Options” (2) de optie “Enabled” (3) ingeschakeld. Daarna wordt bij “Upper bound” de bovengrens van de onzekerheid opgegeven en bij “Lower bound” de ondergrens van de onzekerheid (4). Het resultaat is een extra lijn bij ieder punt in de lijngrafiek (5).

Met de diverse opties die er zijn is het mogelijk om de errorbar verder op te maken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de optie “Errorband” (1) aan te zetten en de optie “Bar” (2) uit te zetten om een ander visueel effect te krijgen.

Onder “Error band” (1) zijn diverse instellingen beschikbaar om het geheel verder op te maken op het gebied van onder andere de kleur, transparantie en markers (2).

Met deze opties is de basis van de errorbars gelegd. Er is echter nog veel meer mogelijkheid wanneer je wat extra creativiteit toevoegt aan deze opties. Wat dit dan precies is? Dat lees je in het vervolg op deze blogserie!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Translate »